Igényelhető ellátásokFogyatékossági támogatás

Fogyatékossági támogatás

  • Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Fogyatékossági támogatás
2. oldal
Minden oldal

Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a , és a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet.

Joghely:

 

Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a , és a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet.

Az ellátás típusa:

Pénzbeli

Az ellátás jövedelmi helyzettől független.

Leírás:

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. FONTOS! A fogyatékossági támogatás az 1993. évi III. törvényben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából nem számít jövedelemnek. A fogyatékossági támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2010-ben VÁLTOZATLANUL 28 500 Ft) a) 65%-a - 18 525 Ft/hó - ha az igénylő látási, hallási, értelmi vagy mozgásszervi fogyatékos személy és önkiszolgálási képességgel rendelkezik, b) 80%-a - 22 800 Ft/hó - ha az igénylő halmozottan fogyatékos személy, vagy ha az igénylő látási, értelmi vagy mozgásszervi fogyatékos személy, feltéve, hogy önkiszolgáló képessége teljesen hiányzik. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSIT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN ( valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre, és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a fogyatékossági támogatásban részesülő személy. A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KISÉRŐJE IS JOGOSULT KEDVEZMÉNYRE AZ ALÁBBIAK SZERINT : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt. AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYT A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZATTAL LEHET IGÉNYBE VENNI !

Az ellátásra jogosultak:

Vak személy, Súlyosan fogyatékos személy, Autista személy, Halmozottan fogyatékos személy

A jogosultság feltétele:

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert SZEMÉLY JOGOSULT, AKI: a) LÁTÁSI FOGYATÉKOS ( segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes ) b) HALLÁSI FOGYATÉKOS ( hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad) c) ÉRTELMI FOGYATÉKOS ( értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű) d) állapota a SZEMÉLYISÉG EGÉSZÉT ÉRINTŐ FEJLŐDÉS ÁTHATÓ ZAVARA MIATT az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, e) MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS ( a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható) f) HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS (az a)-e) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, vagy hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van), ÉS ÁLLAPOTA TARTÓSAN VAGY VÉGLEGESEN FENNÁLL, TOVÁBBÁ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE NEM KÉPES VAGY MÁSOK ÁLLANDÓ SEGÍTSÉGÉRE SZORUL. A súlyosan fogyatékos állapot megállapításának kérdésében szakhatóságként az orvosszakértői szerv jár el. A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS ÁLLAPOT FENNÁLLÁSÁT - HA A SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK - ÖT ÉVENKÉNT AZ ORVOSSZAKÉRTŐI SZERV FELÜLVIZSGÁLJA. FONTOS ! Aki fogyatékossági támogatásra szerez jogosultságot, a továbbakban nem jogosult vakok személyi járadékára, magasabb összegű családi pótlékra, súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatására.Módosítás dátuma: 2011. január 11. kedd, 12:33

 

Szavazás

Milyen programokat látnál szívesen?
 

Friss hírek


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/civilegyesulet/data/www/civilegyesulet.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/civilegyesulet/data/www/civilegyesulet.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/civilegyesulet/data/www/civilegyesulet.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/civilegyesulet/data/www/civilegyesulet.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/civilegyesulet/data/www/civilegyesulet.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109